15 jun 2018 – Reactie

Een van de volgers van dit blog stuurde me de afgelopen week een berichtje over mijn bijdrage van vorige week. Hij wees me er op dat ik in mijn blog voorbij gegaan was aan de economische, commerciële en sociale argumenten die de KLM heeft om te pleiten voor minder vluchten over korte afstanden. De analyse die ik in mijn mailbox vond was scherp en voor zover ik kan overzien zeer adequaat. Ik vind het altijd leuk om reacties te krijgen, zeker als die scherp en adequaat zijn. Dus ga daar vooral mee door!

Ik heb een bericht teruggestuurd, waarin ik heb uitgelegd dat mijn blog gaat over de communicatieve aspecten van deze kwestie. Communicatie volgt het beleid. Een bedrijf, overheid of organisatie stelt eerst een beleid vast, en heeft daar economische, commerciële of sociale argumenten voor. Daarna ga je beslissen hoe dit beleid gecommuniceerd wordt. Als ik in mijn blog schrijf dat ik de communicatiemethoden van een bedrijf – in dit geval KLM – slim vind, dan heb ik geen oordeel over het beleid zelf.

Zolang een beleid niet onwettig, immoreel of pervers is, mag van een communicatieprofessional verwacht worden dat hij of zij in staat is het uit te leggen. Daarbij is minder van belang wat hij of zij er zelf van vindt.

Op die manier kijk ik in dit blog ook naar de communicatie van bedrijven of politici. Ik neem dan de opvattingen of keuzes die gemaakt zijn als uitgangspunt en vraag me louter af of de communicatie daarover effectief is.

Reacties zijn gesloten.