17 aug 2018 – Brug

Aan de Italiaanse onderminister van transport werd een reactie gevraagd na het afschuwelijke brugongeluk in Genua. De – overigens uit Genua afkomstige – Eduardo Rixi trok meteen fel van leer. Hij liet weten dat het kabinet sancties overweegt tegen de wegbeheerder, het bedrijf Autostrade per l’Italia (ASPI).

Het is te begrijpen dat je zo snel mogelijk een schuldige wil aanwijzen. De mensen in het land zijn boos, misschien zelfs ongerust over de staat waarin de rest van het wegennet in Italië verkeert. Dus laten we maar meteen een paar koppen eisen, dat komt wel krachtdadig over, was dat wat Rixi dacht?

Voor een eerste reactie is het echter niet zo sterk. Op de mediatraining leer je dat je altijd moet beginnen met empathie, zorg voor de nabestaanden van de slachtoffers, eventueel zoeken naar mogelijke overlevenden onder het puin, complimenten voor de hulpverleners. Dat zijn de dingen die het publiek verwacht. Schuld en boete komen pas in fase twee, nooit op de eerste dag.

Als mijnheer Rixi een paar uur na de ramp al exact weet wie de schuldige is… had hij dat dan niet eerder kunnen weten? Had hij het bestuur van ASPI niet moeten dwingen beter onderhoud te plegen? Wist hij van de zwakte van de brug, of had hij dat móeten weten? Dus: heeft mijnheer Rixi een kalf laten verdrinken waar hij de put had moeten dempen?

Wie heel snel een schuldige aanwijst, roept het beeld op zijn eigen straatje schoon te willen vegen. En als je het zo bekijkt is het optreden van Rixi niet zozeer krachtdadig, maar misschien wel juist angsthazerig.

Reacties zijn gesloten.