03 nov 2017 – Trias Politica

President Trump voelt doorgaans goed aan wat de meerderheid der Amerikanen wil. Dat is ook een belangrijke eigenschap van een succesvolle populist. Gisteren twitterde hij naar aanleiding van de meest recente aanslag in New York dat de dader de doodstraf moet krijgen. Opnieuw goed aangevoeld, onderzoek wijst uit dat zes van de tien Amerikanen dat ook vindt. Tot zover niks aan de hand.

Maar Trump is niet zomaar een Amerikaan, hij is de president. En de president is belast met de uitvoerende macht. In de leer van de Trias Politica hoort de uitvoerende macht zich verre te houden van de rechtsprekende macht. En daar wringt de schoen: Trump moet zich niet bemoeien met de strafmaat van de dader van de aanslag, dat moet hij aan rechters overlaten. De scheiding der machten, noemen we dat.

Wat de president nu bereikt is dat de verdediging van de Oezbeek Sajpov en krachtig wapen in hand heeft gekregen, namelijk dat door de opmerkingen van de president de kans op een eerlijk proces is afgenomen. Advocaten zullen zeggen dat de man al op Twitter ter dood veroordeeld is voordat hij in een rechtbank is geweest. En eerlijk gezegd: dat is ook zo.

Zo heeft de drang van de president om te verwoorden wat de meerderheid vindt een averechts effect en bereikt hij precies wat hij niet wil. Nu verwacht ik niet dat er een Amerikaanse rechter te vinden is die deze man zal laten lopen, maar toch. Als president moet je dat gewoon niet doen.

Reacties zijn gesloten.