10 feb 2017 – Intern

Volgens een onderzoek van Berenschot houdt 25% van de communicatieprofessionals zich bezig met interne communicatie, tegen 16% vorig jaar. Dat gaat ten koste van de mensen die zich exclusief met externe communicatie bezighouden, hun aandeel daalt van 74% naar 64%.

Ik moest ooit als communicatiemanager van een groot bedrijf een presentatie houden voor de directie over de middelen die ik inzette. Bij extern stonden onder meer het persbericht en de persconferentie. Bij intern stonden bijvoorbeeld het personeelsblad en, daar ging het mij om, de lokale krant. Eén directeur wees mij op deze fout: “De krant is extern.” Precies wat ik wilde, want hij gaf mij de gelegenheid uit te leggen dat onze eigen collega’s óók die krant lazen. En dat als we in die krant iets zeiden, dat niet alleen extern, maar vooral ook intern effect zou hebben.

Maak toch niet zo’n onderscheid tussen intern en extern. Je eigen mensen lezen de krant, en je interne berichten lekken toch wel uit naar buiten. Zorg dat er geen licht zit tussen wat je intern en extern meldt. Want vergeet je dat, dan zullen je eigen collega’s je wantrouwen (“het staat immers anders in de krant”) of de media je niet geloven (“wij hebben een intern memo in handen dat anders beweert”).

Ik geloof in specialismen, woordvoeren is een andere vaardigheid dan bijvoorbeeld het maken van een personeelsblad, maar ik geloof niet in een verschil tussen interne en externe communicatie. Het is de doorvertaling van dezelfde boodschap op twee verschillende manieren.

Reacties zijn gesloten.