10 sep 2021 – Klantenservice

Vorige week schreef informateur Hamer haar eindverslag. Wat een blamage. Nee, niet het eindverslag, maar wat daarin te lezen valt. Hamer zegt het nog best netjes:

Het gesprek over de inhoud wordt snel verlaten om het toch weer over de ‘wie met wie’ vraag te hebben. Deze andere overwegingen laten zich samenvatten in de positionering van partijen ten opzichte van elkaar en de beeldvorming daarover, het gepercipieerde risico dat de eigen visie en inhoud te veel ondergesneeuwd raken als niet aan bepaalde voorwaarden, zoals een beperkt aantal partijen uit een bepaalde stroming, wordt voldaan, het benodigde draagvlak in de fractie en partij en de visies op de stabiliteit van sommige meerderheidsvarianten.

Wat hier in feite staat is dat uit puur eigenbelang niemand een hand wil uitsteken naar een ander om te komen tot een nieuwe regering. En dus zitten we al maandenlang te wachten en gebeurt er helemaal niks.

Het contrast met de communicatie vóór de verkiezingen kan niet groter zijn. Het was belang van de kiezer voor en belang van het land na. En nu? Lees het onthutsende verslag van Hamer maar.

Geen enkel commercieel bedrijf zou zich zo’n houding ten aanzien van zijn klanten kunnen permitteren. En degene die dat toch doen zijn meestal snel hun klanten kwijt.

Dat maakt politieke communicatie tot een bijzonder onderdeel van ons vak. Want daar kan deze vorm van klantenservice kennelijk wel: eerst gouden bergen beloven en als de buit binnen is je middelvinger opsteken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *