11 aug 2017 – Opstappen

De Verenigde Naties hebben een aparte onderzoekscommissie ingesteld naar de schendingen van mensenrechten in Syrië. Dat is hard nodig, want volgens de mensen die het weten kunnen is er de afgelopen decennia nergens zoveel ellende geweest als juist daar.

In die commissie zit onder anderen Carla del Ponte, die wij nog kennen als aanklager bij het Joegoslaviëtribunaal. Deze week maakte ze bekend dat ze opstapt, omdat ze vindt dat er onvoldoende politieke steun voor het werk van de commissie is. Ze verwijt de Veiligheidsraad dat de onderzoekscommissie niet meer is dan een doekje voor het bloeden en omschrijft haar eigen rol als “een alibi” voor de internationale gemeenschap.

Door op te stappen heeft Del Ponte het onderzoek in Syrië weer op de politieke agenda van de VN gekregen. Want het was weliswaar geen groot nieuws, maar het bericht is wel in de internationale media terug te vinden. Opstappen als communicatiemiddel. Dat is een lastige, want je kunt het maar één keer doen, en als je het gedaan hebt is je rol ook vrijwel meteen uitgespeeld. Tegelijkertijd is het ook een heel effectief middel, want zonder het opstappen van De Ponte zou niemand het op dit moment over de vreselijke mensenrechtenschendingen in Syrië hebben.

Zo bereikte Del Ponte door op te stappen dus meer dan door aan te blijven. Het vraagt om inzicht en een goede zelfinschatting om te bepalen of zo’n actie het gewenste effect bereikt. Maar als het lukt is het een opvallend en zeer krachtig communicatiemiddel.

Reacties zijn gesloten.