13 okt 2017 – Vertrouwen

Vertrouwen in de toekomst. Onder dat motto werd deze week het nieuwe kabinet gepresenteerd. Ik weet heus wel dat de beste stuurlui aan wal staan, maar toch: wat een slecht motto.

In de eerste plaats betekent het helemaal niets. Er spreekt geen ambitie uit, geen politieke wens, het is een inhoudsloze frase. “Werk werk werk” zei Paars I. Glashelder wat ze daarmee bedoelden. “Bruggen bouwen” zei Rutte II. Beetje vaag, maar in ieder geval nog iets dat je kan invullen. Maar “Vertrouwen in de toekomst”, nee dat betekent echt helemaal niets.

Ten tweede het woord vertrouwen. In de politiek is er een wetmatigheid die stelt, dat zodra het nodig is om vertrouwen uit te spreken, meestal het tegendeel waar is. Wanneer politici plotseling vertrouwen in een minister gaan uitspreken, is die al flink op weg naar de uitgang. Zo werkt dat nu eenmaal. Het word vertrouwen is zo’n typisch politiek codewoord. Waarom hebben Rutte, Buma, Pechtold en Segers het nodig om vertrouwen in elkaar en hun gezamenlijke avontuur uit te spreken? Precies, omdat het kennelijk ontbreekt, en dat is na dik 200 dagen formeren weinig hoopgevend.

Tenslotte, vertrouwen in de toekomst. Welke toekomst? Heeft dit kabinet een visionair beeld geschetst van de toekomst die het voor zich ziet? Is er een specifiek doel dat Rutte cs. in de toekomst wil gaan behalen? Eerlijk gezegd heb ik dát in alle communicatie nog even gemist.

Ik wil dit kabinet best het politieke voordeel van de twijfel gunnen. Alleen dit soort communicatie… doe er wat aan!

Reacties zijn gesloten.