14 dec 2018 – Gele Hesjes 2

Het is nodig dat ik terugkom op mijn blog van vorige week. Verschillende volgers van mijn wekelijkse bijdrage wezen me er op, dat de Gele Hesjes ook voor veel goeds staan. Op Facebook wees iemand me er op, dat de studentenopstanden van 1968 óók uit de hand liepen, en maar goed ook: kijk maar eens wat er toen allemaal bereikt is.

Daar ben ik het allemaal mee eens. Niemand vindt meer dan ik dat macht uitgedaagd moet worden en dat bestaande structuren nooit heilig zijn. Juist de macht die wij als burgers samen bezitten, is inzetbaar voor verbeteringen aan onze maatschappij die niet van bovenaf komen. Dat is echte democratie: het recht om als maatschappij over je eigen lot te beschikken en dat niet louter over te laten aan de elites.

En ja, ik vind ook dat als dat niet goedschiks lukt, het dan maar kwaadschiks moet. Inderdaad, zelfs met revoluties, als die leiden tot sociale hervormingen – nee verbeteringen.

Maar waar ik een broertje dood aan heb, is dat opportunistische relschoppers een Geel Hesje aantrekken en dan winkels plunderen of kort en klein slaan. Zo wordt een beweging vanuit het volk, met zuivere bedoelingen, misbruikt door asocialen die alleen maar keet willen schoppen. En daarmee een zodanig negatief beeld creëren van de Gele Hesjes dat die helaas aan invloed inboeten. Dat is in de eerste plaats een probleem van onze samenleving, maar in mijn ogen toch ook wel een gemiste communicatiekans van de Echte Gele Hesjes. Dat deden die studenten in 1968 namelijk een stuk beter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *