25 sep 2015 – Piramide

Er doet zich een issue voor, en de pers meldt zich. Natuurlijk is de eerste vraag of we de pers te woord gaan staan. Zo ja: tweede vraag is wat we dan precies gaan zegen. En pas dan, en dus niet als eerste, kijken we naar de vraag wie er dan precies met de pers zal spreken. Ik zeg dat je dat niet als eerste moet doen, omdat dat een fout is die vaak gemaakt wordt. Daarbij spelen ijdelheid en interne verhoudingen binnen een organisatie een belangrijke, maar doorgaans niet zo’n goede rol in.

Ik heb een model ontwikkeld dat ik de piramide van woordvoerderschap noem. Teken maar een piramide, met vier horizontale laagjes. Onderaan, de breedste laag, dat zijn de woordvoerders. Daarboven vind je de subject-experts, dat zijn mensen die van een bepaald onderwerp alles afweten. De één-na-hoogste laag bestaat uit senior managers en directieleden. Het topje van de piramide is de CEO of algemeen directeur, de hoogste chef van een organsiatie.

De idee is dat je er samen naar streeft om een persvraag zo laag mogelijk in de piramide te beantwoorden. Begin dus altijd met de woordvoerder. Is het nodig om op te schalen, dan ga je een laagje hoger. Begin echter nooit met een directielid, want opschalen is dan erg lastig.

Journalisten vinden dit nooit leuk, trouwens. Ze vragen altijd om een reactie van de CEO, of willen direct een 1:1 interview met de hoogste baas. Dat is dan jammer. De CEO heeft een woordvoerder, die namens hem (of haar) spreekt. Pas als het “Chefsache” is, spreekt de Chef zelf. Laat je niet gek maken door drammende journalisten. En gebruik de piramide.

Reacties zijn gesloten.