29 jan 2016 – Persvrij

In en rond de gemeente Luttelgeest gold deze week een persvrije zone. Die was het gevolg van een noodverordening rondom een informatiebijeenkomst over een nieuw asielzoekerscentrum. Er is al een azc in Luttelgeest, maar nu wil het COA er nog een bij zetten. Alleen direct omwonenden zijn welkom op de voorlichtingsavond. Dus werden ook alle journalisten tegengehouden. Verschillende media, en ook het Genootschap van Hoofdredacteuren protesteerden tegen deze persbreidel.

Van de ene kant is het best te begrijpen dat burgemeester Van der Werff een rustige informatiebijeenkomst wil. Geen rellen, geen geschreeuw, geen gedoe zoals we dat in andere gemeenten hebben gezien. Hij vreest misschien dat de aanwezigheid van journalisten bepaalde types extra zal aanzetten tot rottigheid.

Daar staat tegenover, en dit moet in mijn ogen zwaarder wegen, dat wij leven in een land waar persvrijheid een groot goed is. Journalisten horen toegang te hebben tot bijeenkomsten waar in het openbaar een publiek belang wordt besproken.

Als woordvoerder en mediastrateeg ben ik natuurlijk ook niet altijd blij als journalisten overal met hun neus bovenop zitten. Maar ik weet wel, dat het weren van journalisten nog erger is. Niet in de laatste plaats omdat hun bereidheid om naar je te luisteren als je ze wél nodig hebt, doorgaans sterk is afgenomen.

Iedereen heeft recht op geheimen, en ook bedrijven hebben wel eens dingen aan de hand, die ze om strategische of competetieve redenen (nog) niet openbaren. Dat mag. Maar alles wat zichtbaar is of zou kunnen zijn, zal uiteindelijk ook geopenbaard worden en het is de taak van elk bedrijf om ervoor te zorgen dat die zaken het daglicht ook werkelijk kunnen verdragen. Dat is een betere strategie dan persbreidel of liegen.

Reacties zijn gesloten.